Публични покани до 14.04.2016г.

„Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк Тополовград, както и на 2броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2017 год. включително.”

12.01.2015 16:02:00

„Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2017 год. включително.”