Публични покани до 14.04.2016г.

Изготвяне на инвестиционни проекти

23.12.2015 08:44:30

Изготвяне на инвестиционни проекти за следните обекти: Обект 1: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на НУ "Св.Св. Кирил и Методий". Обект 2:Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на"Сграда на Общинска администрация-гр.Тополовград"