Публични покани до 14.04.2016г.

Изготвяне на обследвания на сгради собственост на Община Тополовград

14.04.2016 11:54:00

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сгради собственост на Община Тополовград“

ДОСТАВКА НА СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

14.04.2016 09:43:00

ДОСТАВКА НА СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД, 800 БРОЯ МЕТАЛНИ КОФИ ,ТИП“ МЕВА“, С ВМЕСТИМОСТ 110 ЛИТРА И 50 БРОЯ МЕТАЛНИ КОНТЕЙНЕРИ, ТИП“БОБЪР“, С ВМЕСТИМОСТ 1100 ЛИТРА- 2016 ГОДИНА

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА 5 (пет) ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

13.04.2016 11:30:50

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА 5 (пет) ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРСР 2014-2020

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ ПО УЛ. БАДАМА, УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ И УЛ. ЧАТАЛДЖА, ВКЛ. ПОДХОДИТЕ КЪМ ТЯХ, В ГР. ТОПОЛОВГРАД”

15.03.2016 13:21:00

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ ПО УЛ. БАДАМА, УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ И УЛ. ЧАТАЛДЖА, ВКЛ. ПОДХОДИТЕ КЪМ ТЯХ, В ГР. ТОПОЛОВГРАД”

Изготвяне на проекти в съответствие с Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проектиза 4(четири) обекта от публичната инфраструктура на община Тополовград и упражняване на авторски надзор по време на строителството

11.03.2016 08:45:00

Изготвяне на проекти в съответствие с Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, от 21 Май 2001 г. за 4(четири) обекта от публичната инфраструктура на община Тополовград и упражняване на авторски надзор по време на строителството

Инвестиционните проекти за 4(четири) обекта от публичната инфраструктура на община Тополовград и упражняване на авторски надзор по време на строителството- ОТТЕГЛЕНА

07.03.2016 09:11:00

Изготвяне на проекти в съответствие с Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, от 21 Май 2001 г. за 4(четири) обекта от публичната инфраструктура на община Тополовград и упражняване на авторски надзор по време на строителството

ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД ЗА 2016 година

24.02.2016 13:38:00

ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД ЗА 2016 година

Изготвяне на проекти в съответствие с Наредба №4/ ОТТЕГЛЕНА

24.02.2016 13:22:00

Изготвяне на проекти в съответствие с Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, от 21 Май 2001 г. за 4(четири) обекта от публичната инфраструктура на община Тополовград и упражняване на авторски надзор по време на строителството