Зимно поддържане,снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на Община Тополовград през зимния сезон 2019/2020г.

Протоколи

31.10.2019 11:52:16