Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица

Специализиран превоз на деца и ученици,подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение през учебната 2016/2017 година от община Тополовград

23.08.2016 16:43:24

Специализиран превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение през учебната 2016/2017 година от община Тополовград