Подобряване проводимостта на речното корито на Голяма река и Манастирска река