ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Друга информация

12.06.2020 14:37:44

Обява

12.06.2020 14:37:44

Обявление

12.06.2020 14:37:44

Решение

12.06.2020 14:37:44