Доставка на мляко и млечни продукти за детски градини, млечна кухня и заведения за социални услуги на територията на община Тополовград-оттеглена

Документи
Решение за прекратяване на процедура 2018-09-11 09:45:03 Изтеглете файл

Доклади

13.09.2018 09:36:03

Друга информация

16.07.2018 12:27:50

Обява

16.07.2018 12:27:50

Обявление

16.07.2018 12:27:50

Решение

16.07.2018 12:27:50