ДОСТАВКА НА 1 БРОЙ УПОТРЕБЯВАН ВИСОКО ПРОХОДИМ АВТОМОБИЛ, ТИП”ПИКАП” ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ КЪМ ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД”

Разяснение

29.06.2016 13:28:29

Обявление

29.06.2016 13:28:00