Избор на консултант за строителен надзор

Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол при реализация и изпълнение на строеж „Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на 2 многофамилни жилищни сгради, построени по индустриален способ, с административни адреси – гр. Тополовград , ж.к. Сакар, бл. 1 и гр. Тополовград, ул.”Гоце Делчев” № 2 и ул.”Христо Смирненски" № 37, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.