Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Тополовград по обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Обект  гр. Тополовград, ж.к. Сакар , бл. 1;
Обособена позиция 2 – Обект  гр. Тополовград , ул. „Гоце Делчев” № 2 и ул. „Христо Смирненски” № 37

Друга информация

14.04.2016 16:54:00