Доставка на един брой употребяван високо проходим автомобил

„Доставка на един брой употребяван високо проходим автомобил, тип „Пикап“ за нуждите на Домашен социален патронаж към Община Тополовград“