Обществени поръчки до 14.04.2016г.

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР

14.04.2016 16:54:00

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Тополовград по обособени позиции: Обособена позиция 1 – Обект гр. Тополовград, ж.к. Сакар , бл. 1; Обособена позиция 2 – Обект гр. Тополовград , ул. „Гоце Делчев” № 2 и ул. „Христо Смирненски” № 37

Избор на консултант за строителен надзор

14.04.2016 16:47:00

Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол при реализация и изпълнение на строеж „Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на 2 многофамилни жилищни сгради, построени по индустриален способ, с административни адреси – гр. Тополовград , ж.к. Сакар, бл. 1 и гр. Тополовград, ул.”Гоце Делчев” № 2 и ул.”Христо Смирненски" № 37, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.

Доставка на един брой употребяван високо проходим автомобил

14.04.2016 15:44:00

„Доставка на един брой употребяван високо проходим автомобил, тип „Пикап“ за нуждите на Домашен социален патронаж към Община Тополовград“

Изработване на инвестиционни проекти

14.04.2016 15:37:33

„Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“

Строителни работи по полагане на пътни настилки в Община Тополовград 2016г

04.04.2016 13:52:00

Строителни работи по полагане на пътни настилки в Община Тополовград 2016г

ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД” ПО ОБОСОБЕНИ ДЕВЕТ ПОЗИЦИИ

29.03.2016 17:44:00

ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД” ПО ОБОСОБЕНИ ДЕВЕТ ПОЗИЦИИ

ЗАСНЕМАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

01.03.2016 13:06:00

ЗАСНЕМАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД, СЪЗДАВАНЕ НА 3 D ХИПОТЕТИЧНИ ВЪЗСТАНОВКИ И ГРАФИЧНИ РЕКОНСТРУКЦИИ, ИНТЕГРИРАНЕ НА БАЗА ДАННИ И СЪЗДАВАНЕ НА УЕБПОРТАЛ И МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, И РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ГИС”

"Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект Музей на Долмените, гр. Тополовград"

29.02.2016 15:05:02

"Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект Музей на Долмените, гр. Тополовград"