Договори сключени по чл.14 ал.5 от ЗОП до 14.04.2016г.

Договор за получаване на лиценз

10.12.2014 10:16:00

Договор за получаване на лиценз, внедряване, обучение и гаранционно обслужване на географкса информационна система

Договор за предоставяне на лиценз

20.11.2014 15:53:00

Договор за предоставяне на лиценз за уеб базиран програмен продукт за публикуване и управление на Обществени поръчки в Профил на купувача

Договор - ОСИРУТ по чл.14 ал.5 от ЗОП

20.11.2014 13:25:00

Договор за ремонтни работи в ДВПР - с. Радовец

Договор - ОСИРУТ по чл.14 ал.5 от ЗОП

20.11.2014 13:21:00

Договор за ремонт бетонова настилка на двора на жилищен блок

Договор - ОСИРУТ по чл.14 ал.5 от ЗОП

20.11.2014 11:31:00

Договор за абонаментна и сервизна поддръжка - ОСИРУТ