Договори сключени по чл.14 ал.5 от ЗОП до 14.04.2016г.

Договор ОСИРУТ 111

26.10.2015 14:31:00

Ремонтни работи в ДВПР с. Радовец

Договор ОСИРУТ 100

26.10.2015 11:15:00

„Ремонтн и работи в ЦСРИ -гр.Тополовград-Подмяна дървена дограма и преградни стени"

Ремонтни работи в ОДЗ "Щастливо детство" (частичен ремонт на покривна хидроизолация)

08.09.2015 13:23:00

Ремонтни работи в ОДЗ "Щастливо детство" (частичен ремонт на покривна хидроизолация)

Доставка и засаждане на декоративна растителност

31.07.2015 11:57:00

Доставка и засаждане на декоративна растителност

Ремонт санитарни възли на втори етаж на НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

07.07.2015 11:17:00

Ремонт санитарни възли на втори етаж на НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Доизграждане на два канализационни колектора за повърхностни води в с. Устрем

24.06.2015 09:57:00

Доизграждане на два канализационни колектора за повърхностни води в с. Устрем