Договори сключени по чл.14 ал.5 от ЗОП до 14.04.2016г.

ОСИРУТ - 119

05.01.2016 15:55:00

„"Възстановяване (кърпежи с деб. 6 см) на разрушени асфалтови настилки от аварии по ВиКмрежата", с обща площ 442 кв. метра"

ОСИРУТ - 112

05.01.2016 15:45:00

„Ремонтни работи в Домашен социален патронаж - гр.Тополовград - Подмяна дървена с PVC дограма"

Договор №69

05.01.2016 15:35:00

Извършване на енергиен одит Обследване на сграда за енергийна ефективност -Начално училище „Св*Св.Кирил и Методий"-Тополовград

Договор ХСД - 114

05.01.2016 15:21:00

Правила за дейността на специализирано звено: "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" на територията на община Тополовград

Договор ХСД-115

05.01.2016 15:12:00

Предоставяне на услуги за независим живот на територията на община Тополовград

ДОГОВОР № ОСИРУТ – 88

11.12.2015 13:30:13

„Доставка и монтаж на аспирация за Домашен социален патронаж”

Договор ОСИРУТ - 118

11.12.2015 10:58:00

Контрол на безопасността на съоръжения,монтирани на 1 брой площадка за игра в Централна градска част на Тополовград.

Договор ОСИРУТ 67

26.10.2015 15:30:00

Договор за строително-монтажни и строително-ремонтни работи по благоустрояване на второ (ляво) платно на ул. „Янтра -1", връзка на ул. „Янтра" с ул. „Драма" - гр. Тополовград